Tillbaka

Lagom är bäst

Introduktion

Vi ser det som vår viktigaste uppgift att se till att våra casinoprodukter säljs under ansvarsfulla förhållanden här på SverigeCasino. En del av det arbetet består av att ha tillgänglig information och ett tydligt koncept kring ansvarsfullt spelande för att våra användare på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig information om riskerna med spel, men även regelbundet kunna testa sig själv om man spelar för mycket. Genom ansvarsfullt spelande ska SverigeCasino skapa en trygghet och ett förtroende som ska genomsyra hela vårt casino.

På SverigeCasino kommer du hitta tre olika delar av ansvarsfullt spelande. Den första, lagom är bäst, fungerar som en informationsbank om spelberoende och vi rekommenderar alla användare att läsa igenom detta kapitel vilket ska leda till ökad förståelse för spelmissbruk.

I vår andra del, håll koll, erbjuds olika former av verktyg för att avgöra hur sunt du spelar. Genom att ställa ditt spelande i förhållande till livssituation och inkomst får du här varningssignaler som indikerar att du bör göra förändringar, följt av tips på hur dessa kan se ut.

Tredje delen fokuserar på direkt information om hur du kan få hjälp med att sluta spela och har därav fått namnet Stopp! För användare som tagit sig hit rekommenderar vi att stänga sitt spelkonto och söka hjälp för att kunna ta sig ur beroendet och den negativa känsla som spelandet har skapat.

Vad är spelberoende?    

Att ha ett spelberoende kan jämföras med vilket missbruk som helst och ger samma effekt på hjärnan som ett beroende utav narkotika eller alkohol. Spelmissbrukare har väldigt svårt att kontrollera lusten att spela för pengar.

Vem som helst kan drabbas utav detta, kvinna som man, gammal som ung. Det är ca tre gånger vanligare att män blir spelberoende än att kvinnor blir det, men antalet kvinnor som blir spelberoende ökar successivt.

De typer av spel som har väldigt kort tid mellan insats och vinst är de spel som anses vara starkast kopplade till spelberoende. När man spelar och vinner så frisätts en substans i hjärnan som heter dopamin, vilket bidrar till en känsla utav välbehag och tillfredsställelse. Ju snabbare belöningen kommer, desto större risk att utveckla spelberoende. Med andra ord är det ingen slump att det är just spel som internetpoker och Jack Vegas maskiner som bidrar till att många utvecklar spelberoende. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att det är samma typ spel i de så kallade Jack Vegas maskinerna som finns här på SverigeCasino – nämligen spelautomater. 

Detta är hjärnans så kallade belöningssystem. Hjärnan memorerar sedan dessa känslor utav välbehag och vill därför upprepa handlingen gång på gång. Dessa minnen kan sitta kvar länge i hjärnan och därför är det väldigt farligt att som gammal spelmissbrukare, även efter väldigt lång tid av avhållsamhet, gå tillbaka till spelandet då risken för återfall är extremt stor.

Vad är orsaken till att spelandet leder till ett beroende?

Att det i vissa fall går så långt till att bli ett beroende kan bero på många olika saker.

Inre faktorer kan vara

 • Att man har någon närstående med ett beroende. Har man växt upp i en miljö där spelande använts som ett sätt att lösa problem eller hantera känslor på är det mycket vanligt att detta sociala mönster tas efter och att man utvecklar ett liknande mönster när man själv blir äldre.
 • Hjärnans belöningssystem.
 • En vilja att fly ifrån vardagen, att slippa känna den vardagliga stressen eller tänka på diverse problem och ansvar. 
 • Längtan efter att ha mer pengar och därav kunna leva det lyxlivet man så många gånger drömt om. Många menar att de känt sig misslyckade i livet och känner att de får väldigt positiva gensvar samt uppmärksamhet från sin omgivning när de gör en vinst. 
 • Man tror att man är tillräckligt skicklig för att kunna överlista slumpen. Att man på något sätt har kommit på ett sätt att lura spelen och att förluster enbart beror på ”otur”.

Yttre faktorer kan vara

 • Samhällets syn på spel.
 • Att ha vunnit eller varit nära en storvinst. Vinsten stärker känslan av att man har något slags övertag över spelandet och är en ”skicklig” spelare. Många menar att det är en större vinst som har varit början till ett spelberoende.
 • Utbud och tillgänglighet. I dagens samhälle finns det väldigt många valmöjligheter inom just spel; i TV, på internet, i butiker. Sannolikheten att man hittar ett spel man gillar är väldigt stor.

Statistik

Av alla vuxna svenskar beräknas cirka 5 % ha fått någon negativ konsekvens av sitt spelande och ligga i riskzonen för allvarliga spelproblem. Ungefär en halv procent av alla svenskar lider av så pass grava spelproblem att de klassas som spelberoende.

Ungefär 260 000 personer, varav 75 000 barn, lever tillsammans med någon som har spelproblem. Cirka var femte person uppger att de har någon i sin nära omgivning som har spelproblem.

Statistik över spelberoende är aldrig exakt då det innefattar ett väldigt stort mörkertal, dels pga. att en stor del utav spelandet sker just på Internet och utomlands.

Kännetecken för spelberoende

 • Man tänker väldigt ofta på spel 
 • Man lånar pengar för att kunna spela 
 • Man återvänder efter förlust för att spela vinna tillbaka det man förlorat (jagar förluster) 
 • Man blir alltmer osocial och förlorar stora delar utav sitt sociala leverne 
 • Man spelar för att slippa tänka på andra problem eller ansvar i sitt liv 
 • Man försöker sluta spela men misslyckas och blir istället rastlös och irriterad 
 • Man ökar insatserna alltmer för att uppnå den önskade spänningseffekten 
 • Man ljuger för vänner och familj om sitt spelande 
 • Man tar till omoraliska och ibland olagliga handlingar för att finansiera sitt spelande 

Konsekvenser av ett spelberoende

Listan över konsekvenserna av ett spelberoende kan göras lång, och det är väldigt individuellt. Det kan drabba en person ekonomiskt likaväl som det kan påverka relationerna i en familj. Stora skulder, lögner och relationsproblem är dessvärre inget ovanligt. Inte heller är ångest och självmordstankar. Alkoholproblem, social isolering, sjukskrivning som resultat efter fysisk ohälsa samt mycket annat kan även drabba den som lider av spelberoende. Men det finns hjälp att få.

Känner du att du har problem med ditt spelande så var inte för sen med att söka hjälp, för hjälp finns det gott om. Klicka dig fram till vår Stopp-sektion för mer information eller konkakta vår kundservice så hjälper vi gärna till. 

Hur upptäcker man att någon är spelberoende?

Ett spelberoende drabbar ofta inte bara personen som spelar utan även personerna i dess omgivning, som till exempel familj, vänner och arbetskollegor. Det kan vara svårt att upptäcka ett spelberoende hos en annan person då känslor av skam och skuld ofta kan leda till att personen gör sitt yttersta för att dölja det.

För dig som närstående

Misstänker du att någon i din närhet lider utav spelmissbruk? Här är några tecken på att en person har spelproblem:

 • Personen planerar sin fritid efter sitt spelande. Kan framstå som frånvarande och nonchalant och tycker inte saker som förr varit viktiga är lika viktiga längre.
 • Humörsvängningar, oprovocerad irritation och oro förekommer väldigt ofta. Kort stubin, aggressivitet och depression kan vara tecken på spelmissbruk.
 • Pengaproblem uppstår, personen kanske börjar låna pengar trots en stadig inkomst, vilket i sin tur leder till problem med skulder. Personen har ingen riktig förklaring för var pengarna tar vägen utan kommer alltid med nya undanflykter.
 • Personen drar sig undan mer och mer, isolerar sig från vänner och familj och sociala aktiviteter.

Vad man kan göra för att hjälpa

Att prata om just spelberoende med någon som själv är drabbad utav det kan ofta vara väldigt känsligt och svårhanterligt för båda parter. Viktigt här är att gå varsamt fram. Det är lätt att som anhörig bli väldigt tjatig och upprepa samma saker gång på gång för att få personen att bryta sitt missbruk.

Istället för att enbart fokusera på det negativa med spelandet samt kritisera personens fel och brister så kan man försöka fokusera på vad som faktiskt är bra som man vill se mer utav för att göra det hela till en mer positiv uppmuntran. Uppmärksamma positiva saker som blir följder utav att personen använder sin tid och sina pengar till andra saker än just spel.

Prata om dina egna känslor, hur personens spelande och beteende får dig att känna. Berätta ifall du känner dig ledsen, sviken, orolig. Försök få personen att förstå hur detta inte enbart påverkar denne utan även dig och andra i personens närhet. Tanken med detta är att istället för att det enbart blir negativ kritik så blir det mer som positiv feedback. När du pratar om dina egna känslor blir det lättare för den andre att lyssna och verkligen ta till sig utav det du berättar och ditt budskap. Detta ökar även sannolikheten att personen tänker efter ordentligt och faktiskt själv vill göra en förändring.

För dig som arbetsgivare

Tror du att en på din arbetsplats lider utav ett spelmissbruk? Här får du tips och råd för hur detta upptäcks samt hur man kan gå tillväga för att hjälpa personen ur sitt missbruk.

Även fast spelproblem är vanligt i dagens samhälle kan det vara väldigt svårt att upptäcka. Spelproblemen förekommer ofta tillsammans med dåliga alkoholvanor och en allmän psykisk ohälsa. Känslor av stress, oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter, bristande aptit och koncentrationsproblem är vanliga konsekvenser av att ha spelproblem. Många som lider utav spelproblem har även ekonomiska bekymmer till följd utav spelandet. Ofta är personen väldigt hemlighetsfull med vad han eller hon gör på fritiden och undviker gärna samtalsämnet så gott som möjligt.

Spelarens relationer till andra i dess närhet blir ofta lidande och det är även vanligt att aktiviteter som tidigare varit viktiga och meningsfulla försummas.

Vägledning

Sätten på vilka man kan hjälpa en spelberoende är många, men på vilket sätt personen skall bemötas är helt beroende på vilket stadie spelaren är i. Spelaren kan vara i kris, behov utav ekonomisk rådgivning eller vilja få behandling för sina problem.

Det är inte ovanligt att det går så pass långt att de negativa konsekvenserna utav spelandet leder till en kris innan spelaren inser allvaret i sitt spelmissbruk och själv söker hjälp för det. I det fallet är det väldigt viktigt att man visar stöd och ger personen en känsla av trygghet i sin tillvaro för att stegvis kunna ta itu med sina problem och förändra sitt spelande. Här kan ofta hjälp från andra aktörer bli aktuellt.

Utbudet av hjälpande aktörer skiljer sig i olika delar av landet. Alla kommuner erbjuder budget- och skuldrådgivning, men speciell behandling för spelproblem är det bara vissa kommuner som erbjuder. I dagsläget är det tyvärr många kommuner som inte erbjuder riktat stöd eller behandling.

Gå in här(LINK TO STOP SECTION) för att få mer information om var det finns hjälp.

En behandlingsmetod som har visat ge bra effekt vid spelproblem är kognitiv beteendeterapi (KBT). Där undersöker man funktionen av spelandet, hur man kan lära sig att hantera sitt spelsug genom att förändra sina tankar om spel till ett med ändamålsenligt sätt än tidigare.

Varför är SverigeCasino ett tryggt alternativ?

Att spela på SverigeCasino är tryggt och säkert. Givetvis har vi en 18-årsgräns på alla våra spel, vilket spelaren själv får styrka genom vår så kallade verifieringsprocess där man skickar in ID handling, kopia på räkning för att styrka sin folkbokföringsadress samt en kopia på en betalning som gjorts till SverigeCasino. Denna dokumentation godkänns sedan av vårt säkerhetsteam, som självklart finns tillgängliga 7 dagar i veckan mellan 09-01.

All kommunikation är självklart konfidentiell så du behöver aldrig oroa dig. Eftersom att SverigeCasino är ett svenskt spelalternativ erbjuds endast kommunikation på svenska och engelska. All vår personal får genomgå grundliga utbildningar om spelberoende och hur man hanterar ärenden på ett professionellt sätt. Vi vill dock poängtera vikten av att användaren själv är medveten om problemet då det ofta kan vara svårt för våra medarbetare att hitta varningssignaler om spelaren medvetet döljer information. Vi rekommenderar alla våra spelare att vara öppna och ärliga mot oss som arbetar på SverigeCasino för att vi bäst ska kunna hjälpa dig.

 

Visa alla

Snabbinsättning

Du har nu spelat detta spelet i en timma och vi har summerat din session här nedanför. Vill du fortsätta spela?

Produkt Vinster Omsättning Totalt